Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang thông tin điện tử paathefilm.com (“Trang Web”), được vận hành bởi Unicomdet (bao gồm cả các chi nhánh và các công ty có liên kết/ liên quan, gọi chung là “Unicomdet”). Việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang Web phải tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định trong điều khoản sử dụng này (“Điều Khoản Sử Dụng”). Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật được kết nối khi truy cập vào Trang Web và được tham chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng này, xin vui lòng không sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ dịch vụ nào.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP, DUYỆT, GỬI THÔNG TIN CHO, HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN TỪ MƯỜI BATUỔI TRỞ LÊN. NẾU BẠN DƯỚI MƯỜI TÁM TUỔI, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI DÙNG

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Trang Web, bạn có thể cần phải tạo một tài khoản (“Tài Khoản Người Dùng”). Nếu Trang Web yêu cầu bạn tạo một Tài Khoản Người Dùng, bạn không được sử dụng Tài Khoản Người Dùng của người dùng khác. Tất cả nội dung do bạn đăng tải thông qua Tài Khoản Người Dùng phải tuân thủ luật pháp của Việt Nam. Bạn không được sử dụng một địa chỉ thư điện tử để giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong khi tạo lập, truy cập hoặc sử dụng Tài Khoản Người Dùng của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của Tài Khoản Người Dùng của chính bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới hoặc thông qua Tài Khoản Người Dùng của bạn.

LIÊN LẠC TRỰC TUYẾN

Bằng việc truy cập, sử dụng, nhập, duyệt web, gửi thông tin đến hoặc sử dụng Trang Web này, bạn đã đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi thông qua phương tiện điện tử. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn thông qua nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thư điện tử, tin nhắn qua điện thoại (SMS), thông báo hiện trong ứng dụng, hoặc thông báo và tin nhắn trên Trang Web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các phương thức liên lạc nêu trên và các hình thức kết nối khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng các yêu cầu của pháp luật rằng các phương thức đó đã được thực hiện bằng văn bản.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các văn bản, nội dung và các tài liệu trên Trang Web, bất kỳ tên, logo, thương hiệu, nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu, ký tự, tên thương mại, đồ họa, thiết kế, bản quyền, hình thức thương mại, hoặc tài sản trí tuệ khác xuất hiện trên Trang Web, và các cách thức tổ chức, biên soạn, nhìn và cảm nhận, hình ảnh minh họa, ảnh nghệ thuật, video, âm nhạc, phần mềm và các nội dung khác trên Trang Web (“Nội Dung”), ngoại trừ do bất kỳ người dùng hoặc tổ chức/ cá nhân nào đăng tải lên Trang Web, thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Unicomdet hoặc một bên thứ ba (sau đây gọi là “Chủ Sở Hữu”) và đã được đăng ký bảo hộ về các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.